ChargeMaster punjači baterija

 • 5148_chargemaster1210
 • 6021_cmcm1
 • 6023_chargemaster241003
 • 6071_chargemaster12503
 • 6073_chargemasterconnections
 • 6203_chargemaster1225
 • famChargeMaster

 

Mastervolt kvaliteta po prihvatljivoj cijeni

ChargeMaster punjači su idealni uređaji za rekreacijsku i poluprofesionalnu upotrebu. S mikroprocesorski nadziranim punjenjem u tri koraka i baterijskim temperaturnim senzorom, omogućuju da vaše baterije dožive maksimalni životni vijek.
MasterBus integracija omogućava spajanje Chargemaster punjača s ostalim Mastervolt uređajima u jedinstvenu komunikacijsku mrežu.

Vidi: Modeli

Three Step Plus algoritam punjenja

Mastervolt Three Step Plus algoritam punjenja (IoUoUo) omogućava optimalno punjenje i održavanje vaših baterija.

BULK korak: Korak konstantne struje, u kojem se baterija puni maksimalnom strujom do cca. 80% kapaciteta

ABSORPTION korak: Korak konstantnog napon u kojem se baterija puni do kraja (100%).

FLOAT korak: Korak konstantnog napona (održavanje) u kojem se napunjena baterija održava napunjenom nešto nižim naponom nego u ABSORPTION koraku. Punjač održava bateriju punom i napaja sve potrošače, sve dok potrošnja ne premaši struju punjača.

Punjač može biti spojen na baterije i u zimskom periodu

Punjač potpuno automatski prebacuje između koraka punjenja ovisno o stanju baterije

Dodatno, u algoritam je ugrađen "zimski" korak rada koji nakon 12 dana u FLOATU prebacuje u BULK da bi kompenzirao efekt spontanog pražnjenja baterije.

Temperaturno kompenzirano punjenje

ChargeMaster punjači kompenziraju napone punjenja baterije ovisno o ambijentalnoj temperaturi baterije pomoću temperaturnog senzora. Temperaturna kompenzacija napona je bitna zbog promjene kemije baterije uslijed povišene ili snižene temperature. Povećanjem temperature, napon se smanjuje, a smanjenjem temperature, povećava.
Svaki ChargeMaster punjač dolazi u paketu s temperaturnim senzorom.

ChargeMaster punjači mogu puniti sve vrste baterija

ChargeMaster punjači imaju predefinirane postavke za punjenje običnih olovnih i traction baterija te za punjenje Mastervolt Gel, AGM i Li-Ion baterija.
Svi parametri punjenja (naponi i vremena) su potpuno softverski konfigurabilni putem Masterbus USB sučelja i/ili masterview ekrana.

Jasan pregled informacija o punjenju

ChargeMaster 12/10, 12/15-2 i 24/6 imaju LED diodu koja signalizira stanje punjenja

ChargeMaster 12/25-3, 12/35-3, 12/50-3, 24/12-3, 24/20-3, 24/30-3 punjači imaju sučelja s LED diodama i tipkama koja prikaziju status punjenja te napon i struju punjenja

ChargeMaster 12/70-3, 12/100-3, 24/40-4, 24/60-3, 24/80-3, 24/100-3 posjeduju alfanumeričke LCD ekrane na kojima su prikazane detaljne informacije o statusu punjenja.

Rad i na visokim temperaturama

ChargeMaster punjači mogu raditi u tempraturnom rasponu: -25°C...+60°C, s tim da poviše 40°C zbog vlastite zaštite, punjač može smanjiti struju punjenja

MasterBus kompatibilni

MasterBus je decentralizirana mreža bazirana na CAN protokulu. Spaja Mastervolt uređaje međusobno, te Mastervolt uređaje s drugim mrežama putem Masterbus sučelja. Putem MasterBus mreže, ChargeMaster punjači mogu prikazivati informacije o punjenju, te se mogu podešavati i upravljati na masterview ekranima te putem PC sučelja.

12V modeli

ChargeMaster 12/10

ChargeMaster 12/10 punjač
 • Broj izlaza: 1
 • Struja punjenja: 10A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 230 V (180-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 170W
 • Pregled informacija: LED
 • MasterBus: Ne
 • Temp. senzor: Ne
 • Temp. ambijenta: -25...60 °C

ChargeMaster 12/15-2

ChargeMaster 12/15-2 punjač
 • Broj izlaza: 2 ravnopravna
 • Struja punjenja: 15A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 230 V (180-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 250W
 • Pregled informacija: LED
 • MasterBus: Ne
 • Temp. senzor: Da
 • Temp. ambijenta: -25...60 °C

ChargeMaster 12/25-3

ChargeMaster 12/25-3 punjač
 • Broj izlaza: 3 ravnopravna
 • Struja punjenja: 25A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 450W
 • Pregled informacija: LED prikaz s tipkama
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Temp. ambijenta: -25...60 °C
 

ChargeMaster 12/35-3

ChargeMaster 12/35-3 punjač
 • Broj izlaza: 3 ravnopravna
 • Struja punjenja: 35A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 575W
 • Pregled informacija: LED prikaz s tipkama
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Temp. ambijenta: -25...60 °C

ChargeMaster 12/50-3

ChargeMaster 12/50-3 punjač
 • Broj izlaza: 3 ravnopravna
 • Struja punjenja: 50A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 825W
 • Pregled informacija: LED prikaz s tipkama
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Temp. ambijenta: -25...60 °C

ChargeMaster 12/70-3

ChargeMaster 12/70-3 punjač
 • Broj izlaza: 1 glavni, 2 pomoćna
 • Struja punjenja gl. izlaza: 70A
 • Struja punjenja pom. izlaza: 10A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 1200W
 • Pregled informacija: LCD ekran
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Temp. ambijenta: -25...60 °C
 

ChargeMaster 12/100-3

ChargeMaster 12/100-3 punjač
 • Broj izlaza: 1 glavni, 2 pomoćna
 • Struja punjenja gl. izlaza: 100A
 • Struja punjenja pom. izlaza: 10A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 17000W
 • Pregled informacija: LCD ekran
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Temp. ambijenta: -25...60 °C
 

24V modeli

ChargeMaster 24/6

ChargeMaster 24/6 punjač
 • Broj izlaza: 1
 • Struja punjenja: 6A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 230 V (180-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 210W
 • Pregled informacija: LED
 • MasterBus: Ne
 • Temp. senzor: Ne
 • Temp. ambijenta: -25...60 °C

ChargeMaster 24/12-3

ChargeMaster 24/12-3 punjač
 • Broj izlaza: 3 ravnopravna
 • Struja punjenja: 12A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 435W
 • Pregled informacija: LED prikaz s tipkama
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Temp. ambijenta: -25...60 °C

ChargeMaster 24/20-3

ChargeMaster 24/20-3 punjač
 • Broj izlaza: 3 ravnopravna
 • Struja punjenja: 20A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 660W
 • Pregled informacija: LED prikaz s tipkama
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Temp. ambijenta: -25...60 °C
 

ChargeMaster 24/30-3

ChargeMaster 24/30-3 punjač
 • Broj izlaza: 3 ravnopravna
 • Struja punjenja: 30A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 925W
 • Pregled informacija: LED prikaz s tipkama
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Temp. ambijenta: -25...60 °C

ChargeMaster 24/40-3

ChargeMaster 24/40-3 punjač
 • Broj izlaza: 1 glavni, 2 pomoćna
 • Struja punjenja gl. izlaza: 40A
 • Struja punjenja pom. izlaza: 10A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 1400W
 • Pregled informacija: LCD ekran
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Temp. ambijenta: -25...60 °C

ChargeMaster 24/60-3

ChargeMaster 24/60-3 punjač
 • Broj izlaza: 1 glavni, 2 pomoćna
 • Struja punjenja gl. izlaza: 60A
 • Struja punjenja pom. izlaza: 10A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 2000W
 • Pregled informacija: LCD ekran
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Temp. ambijenta: -25...60 °C
 

ChargeMaster 24/80-3

ChargeMaster 24/80-3 punjač
 • Broj izlaza: 1 glavni, 2 pomoćna
 • Struja punjenja gl. izlaza: 80A
 • Struja punjenja pom. izlaza: 10A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 2700W
 • Pregled informacija: LCD ekran
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Temp. ambijenta: -25...60 °C

ChargeMaster 24/100-3

ChargeMaster 24/100-3 punjač
 • Broj izlaza: 1 glavni, 2 pomoćna
 • Struja punjenja gl. izlaza: 100A
 • Struja punjenja pom. izlaza: 10A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 3375W
 • Pregled informacija: LCD ekran
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Temp. ambijenta: -25...60 °C
 

Više informacija o Mastervolt punjačima

Back to top