LifeTag MOB (Man OverBoard) sustav

Raymarine LifeTag MOB (Man OverBoard) sustav

Bežični MOB

Raymarine LifeTag je osobni čovjek-u-moru sustav koji se sastoji od bazne stanice i bežičnih tagova kojih nosi posada, obitelj ili ljubimci. Raymarine LifeTag se može koristiti kao samostalan sustav ili integriran u Raymarine SeaTalk mrežu.

Raymarine LifeTag MOB (Man OverBoard) sustav

Glavne karakteristike

  • Osnovni sustav uključuje 2 LifeTaga i baznu stanicu
  • Sustav se može proširiti da nadzire do 16 tagova. Veća plovila se mogu pokriti s dvije bazne stanice (max. 2 stanice)
  • Isporučuje se s Velcro trakom koja omogućava da se LifeTag stavi oko zgloba odrasle osobe ili djeteta, na komad odjeće, pojas ili ogrlicu ljubimca
  • LED indikacija statusa
  • Zamjenjiva CR2 litijska baterija - vijek trajanja: jedna godina (2000 radnih sati)
 

U nuždi

U slučaju stvarnog čovjek-u-moru događaja, signal LifeTaga naglo opada s močenjem u moru, ili kako se udaljenost između broda i žrtve povećava (obično 9m).

LifeTag bazna stanica reagira automatski i oglašava zvučni alarm da bi se uzbunili ostali članovi posade.

Svaki tag je opremeljen s ručnom aktivacijskom tipkom. Držeći tipku 3 sekunde, aktivirat će se sustav. Ovo omogućava članovima posade da zovu upomoć u slučaju požara, poplave, ozljede ili bilo koje druge situacije gdje je potreban trenutni odgovor.

Raymarine LifeTag MOB (Man OverBoard) sustav
 
Raymarine LifeTag MOB (Man OverBoard) sustav

Samostalan rad

Raymarine LifeTag MOB (Man OverBoard) sustav

Integriran u SeaTalk mrežu

Samostalan rad

Ako član posade upade u more, ili izađe iz dometa - tipično 9m - kontakt s baznom stanicom se gubi i oglašava se glasni zvučni alarm.

SeaTalk mreža

Ako imate Raymarine SeaTalk mrežu s Raymarine višenamjenskim ekranima ili Raymarine instrumentima, MOB alarm će biti aktiviran na ekranima i instrumentima. Dodatno, višenamjenski ekran će pokazati MOB waypoint, koji se kreira automatski kada se MOB aktivira; također, pokazuju se kordinate i smjer MOB waypointa.

 

Više informacija o Raymarine LifeTag MOB sustavu

Back to top