Vjetrobrani

Gebo vjetrobrani se proizvode od tri ili više panela.

Gebo vjetrobrani
Gebo vjetrobrani
 

 

Gebo vjetrobrani

Fiksni vjetrobrani

Gebo vjetrobrani se proizvode od tri ili više panela. Gornja vodilica ima gumenu obradu na rubu. Kabeli za brisače, rasvjeti itd. mogu biti sakriveni unutar gornje vodilice i gornja vodilica može biti opremljena sa Tenax sponama za učvršćivanje tende. Donja vodilica može biti izrađena sa duljim fiksnim obodom. Duljina ovog oboda je 37mm umjesto 16mm. Debljina stakla može biti 5 ili 6mm.

 
Gebo vjetrobrani

Vjetrobrani sa šarkama

Donja vodilica svakog panela je opremljena s dvije "lift-off" šarke koje omogućavaju da se paneli nagnu prema vani i uklone. Ovo omogućava prolaz ispod jako niskih mostova. Gornja vodilica ima gumenu obradu na rubu. Gornja vodilica može biti opremljena sa Tenax sponama za učvršćivanje tende. Debljina stakla može biti 5 ili 6mm.

 

Više informacija o Gebo vjetrobranima

Back to top