Mass punjači baterija

 • 5157_mass1260
 • 5160_mass2415
 • 5164_mass2450
 • 5169_5169mass24100mb
 • 5172_mass4850
 • MassMBconnections
 • Massconnections

 

Vrhunski punjači za profesionalce

Mass punjači su vrhunski uređaji za profesionalnu upotrebu. S mikroprocesorski nadziranim punjenjem u tri koraka, baterijskim temperaturnim senzorom i kompenzacijom pada napona omogućuju da vaše baterije dožive maksimalni životni vijek. Mass punjači su dizajnirani za 24/7 rad u vrućim uvjetima strojarnica
MasterBus integracija omogućava spajanje Chargemaster punjača s ostalim Mastervolt uređajima u jedinstvenu komunikacijsku mrežu.

Vidi: Modeli

Three Step Plus algoritam punjenja

Mastervolt Three Step Plus algoritam punjenja (IoUoUo) omogućava optimalno punjenje i održavanje vaših baterija.

BULK korak: Korak konstantne struje, u kojem se baterija puni maksimalnom strujom do cca. 80% kapaciteta

ABSORPTION korak: Korak konstantnog napon u kojem se baterija puni do kraja (100%).

FLOAT korak: Korak konstantnog napona (održavanje) u kojem se napunjena baterija održava napunjenom nešto nižim naponom nego u ABSORPTION koraku. Punjač održava bateriju punom i napaja sve potrošače, sve dok potrošnja ne premaši struju punjača.

Punjač može biti spojen na baterije i u zimskom periodu

Punjač potpuno automatski prebacuje između koraka punjenja ovisno o stanju baterije

Dodatno, u algoritam je ugrađen "zimski" korak rada koji nakon 12 dana u FLOATU prebacuje u BULK da bi kompenzirao efekt spontanog pražnjenja baterije.

Temperaturno kompenzirano punjenje

Mass punjači kompenziraju napone punjenja baterije ovisno o ambijentalnoj temperaturi baterije pomoću temperaturnog senzora. Temperaturna kompenzacija napona je bitna zbog promjene kemije baterije uslijed povišene ili snižene temperature. Povećanjem temperature, napon se smanjuje, a smanjenjem temperature, povećava.
Svaki Mass punjač dolazi u paketu s temperaturnim senzorom.

Kompenzacija pada napona na kabelima

Mass punjači imaju mogućnost spajanja mjernih žica za direktno mjerenje napona baterije. Tim mjerenjem se može kompenzirati pad napona na kabelima pri punjenju. Što je duljina kabela veća i struja punjenja veća, to kompenzacija dolazi više do izražaja.

Predviđeni za 24/7 rad na visokim temperaturama

ChargeMaster punjači mogu raditi u temperaturnom rasponu: -25°C...+80°C, s tim da poviše 45°C zbog vlastite zaštite, punjač može smanjiti struju punjenja. Komponente su industrijske kvalitete, te je punjač jako robusne izrade i predviđen za 24/7 rad.

Mass punjači mogu puniti sve vrste baterija

Mass punjači imaju predefinirane postavke za punjenje običnih olovnih i traction baterija te za punjenje Mastervolt Gel, AGM i Li-Ion baterija.
Svi parametri punjenja (naponi i vremena) su potpuno softverski konfigurabilni putem Masterbus USB sučelja i/ili masterview ekrana.

Jasan pregled informacija o punjenju

Mass punjači imaju dvije LED trake koje signaliziraju stanje punjenja i struju punjenja. Mass punjači, uz Masterbus panele, imaju mogućnost spajanja analognih i digitalnih remote panela.

MasterBus kompatibilni

MasterBus je decentralizirana mreža bazirana na CAN protokulu. Spaja Mastervolt uređaje međusobno, te Mastervolt uređaje s drugim mrežama putem Masterbus sučelja. Putem MasterBus mreže, Mass punjači mogu prikazivati informacije o punjenju, te se mogu podešavati i upravljati na masterview ekranima te putem PC sučelja.

Certifikati

Mass punjači, ovisno o modelu imaju neke ili sve ove certifikate: CE, E-mark, ABYC A-31, RRR, RS, Lloyds, Bureau Veritas, DNV

24V modeli

Mass 24/15-2

Mass 24/15-2 punjač
 • Broj izlaza: 1 glavni, 1 pomoćni
 • Struja punjenja gl. izlaza: 15A
 • Struja punjenja pom. izlaza: 3A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 230 V (180-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 550W
 • Pregled informacija: LED indikatori
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Kompenzacija pada napona: Da
 • Temp. ambijenta: -25...80 °C

Mass 24/25-2

Mass 24/25-2 punjač
 • Broj izlaza: 1 glavni, 1 pomoćni
 • Struja punjenja gl. izlaza: 25A
 • Struja punjenja pom. izlaza: 3A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 230 V (180-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 880W
 • Pregled informacija: LED indikatori
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Kompenzacija pada napona: Da
 • Temp. ambijenta: -25...80 °C

Mass 24/25-2 DNV

Mass 24/25-2 DNV punjač
 • Broj izlaza: 1 glavni, 1 pomoćni
 • Struja punjenja gl. izlaza: 25A
 • Struja punjenja pom. izlaza: 3A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 230 V (180-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 880W
 • Pregled informacija: LED indikatori
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Kompenzacija pada napona: Da
 • Temp. ambijenta: -25...80 °C
 

Mass 24/50-2

Mass 24/50-2 punjač
 • Broj izlaza: 1 glavni, 1 pomoćni
 • Struja punjenja gl. izlaza: 50A
 • Struja punjenja pom. izlaza: 3A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 230 V (180-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 1800W
 • Pregled informacija: LED indikatori
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Kompenzacija pada napona: Da
 • Temp. ambijenta: -25...80 °C

Mass 24/75

Mass 24/75 punjač
 • Broj izlaza: 1
 • Struja punjenja: 75A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 230 V (180-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 2600W
 • Pregled informacija: LED indikatori
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Kompenzacija pada napona: Da
 • Temp. ambijenta: -25...80 °C

Mass 24/100

Mass 24/100 punjač
 • Broj izlaza: 1
 • Struja punjenja: 100A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 230 V (180-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 3500W
 • Pregled informacija: LED indikatori
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Kompenzacija pada napona: Da
 • Temp. ambijenta: -25...80 °C
 

Mass 24/100 3-ph

Mass 24/100 3-ph punjač
 • Broj izlaza: 1
 • Struja punjenja: 100A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 3x 400 V (360-485 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 3500W
 • Pregled informacija: LED indikatori
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Kompenzacija pada napona: Da
 • Temp. ambijenta: -25...80 °C
 

48V modeli

Mass 48/25

Mass 48/25 punjač
 • Broj izlaza: 1
 • Struja punjenja: 25A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 230 V (180-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 1800W
 • Pregled informacija: LED indikatori
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Kompenzacija pada napona: Da
 • Temp. ambijenta: -25...80 °C

Mass 48/50

Mass 48/50 punjač
 • Broj izlaza: 1
 • Struja punjenja: 50A
 • Krivulja punjenja: 3step+, IoUoUo
 • Ulazni napon: 230 V (180-265 V), 50/60 Hz
 • Najveća potrošnja: 3500W
 • Pregled informacija: LED indikatori
 • MasterBus: Da
 • Temp. senzor: Da, u paketu
 • Kompenzacija pada napona: Da
 • Temp. ambijenta: -25...80 °C
 

Više informacija o Mastervolt punjačima

Back to top