MasterView Read-Out (OEM)

 

  • 6035_masterviewfamily2
  • 6044_masterviewreadout
  • 6045_masterviewreadoutoem

 

Jednostavan prikaz stanja punjača

Prikaz stanja Mastervolt punjača

MasterView Read-Out prikazuje stanje punjenja ChargeMaster ili Mass punjača, BULK, ABSORPTION i FLOAT.

Prikaz greške u radu punjača

U slučaju greške u radu punjača, MasterView Read-Out kombinacijom LED-ica daje informaciju o kakvoj se grešci radi.

Automatska i ručna konfiguracija

U automatskoj konfiguraciji, spajanjem na MasterBus kompatibilni punjač, MasterView Read-Out se automatski konfigurira.
U ručnoj konfiguraciji, može softverski konfigurirati svaku LED posebno za bilo kokakvu Masterbus indikaciju.

OEM verzija bez kućišta

Mastervolt u ponudi ima i Read-Out OEM verziju koja nema panel, već samo LED-ice i elektroniku, te se može lako integrirati u bilo kakvi panel.

Napaja se iz MasterBusa.

MasterBus je decentralizirana mreža bazirana na CAN protokulu. Spaja Mastervolt uređaje međusobno, te Mastervolt uređaje s drugim mrežama putem Masterbus sučelja.

Više informacija o Mastervolt masterview ekranima

Back to top