MasterBus sučelja

Povezivanje MasterBus mreže s vanjskim svijetom

MasterBus USB sučelje

MAsterbus USB sučelje

Koristi se za nadzor i konfiguraciju uređaja u MasterBus mreži putem Master Adjust softvera za PC računala, pogonjena Windows operacijskim sustavom.

MasterBus Combi sučelje

Masterbus Combi sučelje

Za spajanje Mastervolt Mass Combi uređaja u MasterBus mrežu. Moguć je potpun nadzor i kontrola putem masterview ekrana.

MasterBus Modbus sučelje

Masterbus Modbus sučelje

Sučelje za spajanje Modbus i MasterBus mreže. Modbus mreža se koristi za povezivanje PLC-ova. Sučelje je galvanski izolirano.

 

MasterBus GPRS modul

Masterbus GPRS modul

Modul za nadzor i upravljanje uređajima u MasterBus mreži putem mobilne mreže i SMS poruka (npr. upali bojler). Moguća je i dojava alarma putem SMS poruke (npr. baterija na 30%).

AC Power Analyser

AC Power Analyser

Nadzire napon, struju, snagu, frekvenciju i Cos Phi, 230V izmjeničnog izvora napajanja (generator, kopno, inverter). Dodatno, sadržava sučelje za kontrolu Mass Sine invertera, te jedan MasterBus upravljani kontakt bez potencijala.

MasterBus CZone sučelje

MasterBus CZone sučelje

U potpunosti povezuje Mastervolt MasterBus mrežu i BEP CZone mrežu, tako da je moguće koristiti uređaje iz obe mreže za nadzor i digitalno upravljanje trošilima.

 

MasterBus Inverter sučelje

MasterBus Inverter sučelje

Omogućava kontrolu Mastervolt Mass Sine invertera putem MasterBus mreže.

MasterBus NMEA2000 sučelje

MasterBus NMEA2000 sučelje

Omogućava prijenos NMEA2000 informacija u MasterBus mrežu i MasterBus informacija u NMEA2000 mrežu.

MasterBus Repeater

MasterBus Repeater

MasterBus Repeater obnavlja MasterBus signal za velike duljine kabela, te dodaje dodatnu energiju za napajanje MasterBus uređaja.

 

MasterBus Serial sučelje

MasterBus Serial sučelje

Za spajanje starijih Mastervolt uređaja sa Serial komunikacijom u MasterBus mrežu. Uređaji trenutno u Mastervolt ponudi koji za koje je namijenjeno sučelje su: BTM-III, Mac i Magic DC-DC konverteri.

MasterBus DDC sučelje

MasterBus DDC sučelje

Omogućava komunikaciju između MasterBusa i Mastervolt Whisper generatora. Moguće je upravljanje Whisper generatorima putem masterview ekrana.

MasterBus Tank Level sučelje

MasterBus Tank Level sučelje

Vrši konverziju signala s analognih senzora za razinu tankova u MasterBus podatke. Podržani tipovi senzora su: 4-20mA, 0-180Ω, 0-60V.

 

Multipurpose Contact Output

Multipurpose Contact Output

MasterBus upravljani kontakti za spajanje strujnog kruga, bez potencijala. Postoji normalno zatvoreni i normalni otvoreni kontakt. Maksimalna struja i napon: 1A/30V.

 
Back to top