Mastervolt instrumentacija

Pregledno i jednostavno upravljanje i nadzor

BTM-III nadzor baterija

BTM-III nadzor baterija
 • Nadzor napona, struje, kapaciteta i povijesti servisne baterije
 • Nadzor napona još dvije baterije (npr. motorne ili thruster)
 • Prikaz stanja sve tri baterije na jednom ekranu
 • U paketu sa 500A/50mA shuntom, opcija 1000A/50mV

MICC sistemski panel

MICC sistemski panel
 • Nadzor napona, struje, kapaciteta i povijesti servisne baterije
 • Nadzor napona još jedne baterije (npr. motorne ili thruster)
 • Dvije opcije upravljanja:
  • Upravljanje s Mass punjačem i s Mass inverterom
  • Upravljanje s Mass Combi uređajem
 • U paketu sa 500A/50mA shuntom

C4-RB panel za Mass punjače

C4-RB panel za Mass punjače

Jednostavan prikaz stanja Mass punjača putem analogne komunikacije s punjačem

 

C4-RI panel za Mass invertere

BTM-III nadzor baterija

Jednostavan prikaz stanja te daljinsko upravljanje Mass inverterom

C3-RS panel za Mass punjače

C3-RS panel za Mass punjače

Jednostavan prikaz stanja Mass punjača te upravljanje ulaznom strujom putem potenciometra

GMDSS panel za Mass punjače

GMDSS panel za Mass punjače

Prikaz informacija Mass punjača prema GMDSS standardu

 
Back to top