Mastervolt Digital Input

  • 6079_digitalinput_2
MasterBus ulazni modul

Ulazni MasterBus modul za 4 prekidača

Moguće spajanja bilo kakvih prekidača, tipkala, ON/OFF senzora ili plovka.

Programiranje funkcije prekidača se vrši softverski

Napajanje iz MasterBus mreže

MasterBus je decentralizirana mreža bazirana na CAN protokulu. Spaja Mastervolt uređaje međusobno, te Mastervolt uređaje s drugim mrežama putem Masterbus sučelja. Putem MasterBus mreže, Mass punjači mogu prikazivati informacije o punjenju, te se mogu podešavati i upravljati na masterview ekranima te putem PC sučelja.

Više informacija o Mastervolt digitalnom upravljanju trošilima

Back to top