Mastervolt Digital AC 1x6A

  • 6080_digitalac1x6a_2
MasterBus upravljanje 230V trošilom

Direktno upravljanje AC trošilom do 6A

Digital AC 1x6A može direktno upravljati jednim izmjeničnim 230V trošilom struje do 6A. Većim trošilima se može upravljati relejom, kojim upravlja Digital AC 1x6A.

Programiranje se vrši softverski putem MasterBusa

Napajanje iz MasterBus mreže

MasterBus je decentralizirana mreža bazirana na CAN protokulu. Spaja Mastervolt uređaje međusobno, te Mastervolt uređaje s drugim mrežama putem Masterbus sučelja. Putem MasterBus mreže, Mass punjači mogu prikazivati informacije o punjenju, te se mogu podešavati i upravljati na masterview ekranima te putem PC sučelja.

Više informacija o Mastervolt digitalnom upravljanju trošilima

Back to top