Charge Mate relej za punjenje baterija

 • 6008_chargemate2502
 • 6008_chargemate2502_2
 • 6102_chargemate1202
Jednostavno punjenje dvije baterije

Charge Mate je relej za punjenje koji spaja dvije baterije zajedno nakon što napon poraste iznad određene razine, te tako omogućava punjenje dvije baterije zajedno. Kada napon pade ispod predviđene razine, relej odspaja baterije.
Postoji i ručni način rada kojim možemo spojiti dvije baterije u slučaju nužde.

Vidi: Modeli

Jednostavno punjenje dvije baterije s jednim izvorom punjenja

Charge Mate automatski spaja dvije baterije kada napon jedne baterije prijeđe određenu vrijednost (13-15V), te se tako obje baterije pune zajedno. Kada prestane punjenje, napon baterije opade, te relej automatski odspaja baterije.

Mogućnost daljinskog ručnog prespajanja baterija

Na Charge Mate se može spojiti opcionalna daljinska tipka kojom se može jednim pritiskom spojiti dvije baterije na 30s, što je predviđeno u slučaju nužde.

LED indikator stanja punjenja

Modeli

Charge Mate 1202

Charge Mate 1202
 • Ulazni napon: 12/24V DC
 • Najveća stalna struja: 120A
 • Napon uključenja: 13-15V (12V)/26-30V (24V)
 • Vrijeme uključenja: 5ms
 • Napon isključenja: < 12.75V (12V)/< 25.5V (24V)
 • Vrijeme isključenja: Nema
 • Temperaturni raspon: -40...+65°C

Charge Mate 2502

Charge Mate 2502
 • Ulazni napon: 12/24V DC
 • Najveća stalna struja: 500A
 • Napon uključenja: 13-15V (12V)/26-30V (24V)
 • Vrijeme uključenja: 30s
 • Napon isključenja: < 12.25V... >15V (12V)/< 25.5V...> 30V (24V)
 • Vrijeme isključenja: 3min
 • Temperaturni raspon: -40...+60°C
 

Više informacija o Mastervolt Baterijskim Izolatorima

Back to top