Battery Watch zaštitna sklopka

  • 5146_batterywatch
  • 5146_batterywatch_2

 

Pas čuvar vaših baterija

Battery Watch je automatska elektronička zaštitna sklopka koja isključuje potrošače kada napon baterije pade ispod određene razine. Razina napona je podesiva. Battery Watch može duplirati i kao glavna baterijska sklopka upravljana daljinski putem prekidača.

Vidi: Modeli

Zaštita vaše baterije

Battery Watch automatski isključuje potrošače od baterije kada napon pade ispod određene razine. Ta razina napon je podesiva putem DIP prekidača. Battery Watch radi na 12V i 24V sustavima. Maksimalna struja je 150A

Može služiti i kao glavna baterijska sklopka

Battery Watch ima opcionalnu funkciju ručnog upravljanja putem običnog prekidača kojeg spajate na Battery Watch, te tako Battery Watch možete koristiti kao glavnu sklopku.

Dopušta kratkotrajne padove napona

Battery Watch ima ugrađenu histerezu koja dupušta kratkotrajne padove napona koji se javljaju kod uključenja nekih potrošača.

Iznimno mala potrošnja

Battery Watch troši 4mA u isključenom stanju, te 5mA u uključenom stanju.

Modeli

Battery Watch

Battery Watch
  • Ulazni napon: 8-32V DC
  • Najveća stalna struja: 150A
  • Napon isključenja 12V: 9-12V
  • Napon isključenja 24V: 18-24V
 

Više informacija o Mastervolt Baterijskim Izolatorima

Back to top