Contour ručni paneli s baterijskim sklopkama

CC-801 panel

CC-801 panel

 • Jedan motor, dva baterijska seta
 • Iste mogućnosti kao 714-140A-DVSR cluster
 • Dolazi spojen i s već postavljenim stražnjim pokrivalom
 • Isporučuje se s CC-J komponentom za spajanje s drugim Contour modulima
CC-802 panel

CC-802 panel

 • Jedan motor, dva baterijska seta
 • Iste mogućnosti kao 716-V-140A-DVSR cluster
 • Dolazi labavo spojen, tako da je omogućeno lagano prespajanje u horizontalni ili vertikalni razmještaj
CC-802 HOR panel

CC-802 HOR panel

 • Jedan motor, dva baterijska seta
 • Iste mogućnosti kao 716-V-140A-DVSR cluster
 • Dolazi labavo spojen, tako da je omogućeno lagano prespajanje u horizontalni ili vertikalni razmještaj
 
CC-803 panel

CC-803 panel

 • Dva motora, tri baterijska seta
 • Iste mogućnosti kao 717-140A-DVSR cluster
 • Isporučuje se sa spojevima koji omogućuje razne konfiguracije. Komponente se mogu lagano izvaditi i promijeniti, ako tvornički razmještaj ne odgovara upotrebi
CC-803N panel

CC-803N panel

 • Dva vanbrodska motora, tri baterijska seta
 • Za upotrebu na brodovima s dva vanbrodska motora koji nemaju AUX izlaz za punjenje
 • Desni motor puni svoju i servisnu bateriju, a lijevi također puni svoju bateriju i servisnu
CC-804 panel

CC-804 panel

 • Namijenjen je za esencijalne 24h potrošače (bilge, pumpe, radio memorija...)
 • 1x50A CB osigurač/prekidač
 • 1x135A 185CB osigurač za sidreni vinč
 • 3xPush-To-Reset osigurača
 • Dolazi i u kompletu s drugim modulima za instalacije s jednim ili dva motora
 
CC-804_801VERT panel

CC-804_801VERT panel

 • Namijenjeno za mali motornjak s jednim motorom
 • Moduli se mogu razmjestiti horizontalno ili vertikalno
CC-804_802 panel

CC-804_802 panel

 • Namijenjeno za mali motornjak s jednim motorom
 • Moduli se mogu razmjestiti horizontalno ili vertikalno
CC-803_804 panel

CC-803_804 panel

 • Dva vanbrodska motora, tri baterijska seta
 • Za upotrebu na brodovima s dva vanbrodska motora koji nemaju AUX izlaz za punjenje
 • Desni motor puni svoju i servisnu bateriju, a lijevi također puni svoju bateriju i servisnu
 
CC-803_804VERT panel

CC-803_804VERT panel

 • Dva vanbrodska motora, tri baterijska seta
 • Za upotrebu na brodovima s dva vanbrodska motora koji nemaju AUX izlaz za punjenje
 • Desni motor puni svoju i servisnu bateriju, a lijevi također puni svoju bateriju i servisnu
CC-805PR panel

CC-805PR panel

 • 1x701PM baterijska sklopka
 • 1x5A, 2x10A, 1x15A Push-To-Reset osigurači
 • Isporučuje se s pokrovom za stražnju stranu
CC-805T panel

CC-805T panel

 • 1x701PM baterijska sklopka
 • 2x10A, 2x15A osigurači/prekidači
 • Isporučuje se s pokrovom za stražnju stranu
 
CC-806PR panel

CC-806PR panel

 • 1x701S-PM baterijska selektor sklopka
 • 1x5A, 2x10A, 1x15A Push-To-Reset osigurači
 • Isporučuje se s pokrovom za stražnju stranu
CC-806T panel

CC-806T panel

 • 1x701S-PM baterijska selektor sklopka
 • 2x10A, 2x15A osigurači/prekidači
 • Isporučuje se s pokrovom za stražnju stranu
CC-807PR panel

CC-807PR panel

 • Prikladno za esencijalna trošila koja trebaju biti stalno uključena
 • 2x5A, 2x10A, 3x15A, 1x20A Push-To-Reset osigurači
 • Isporučuje se s pokrovom za stražnju stranu
 
CC-807T panel

CC-807T panel

 • Ekonočan panel s 8 osigurača/prekidača
 • 2x5A 2x10A, 3x15A, 1x20A osigurači/prekidači
 • Isporučuje se s pokrovom za stražnju stranu
CC-807T-PR panel

CC-807T-PR panel

 • 2x10A, 2x15A osigurači/prekidači
 • 2x10A, 2x15A Push-To-Reset osigurači
 • Isporučuje se s pokrovom za stražnju stranu
 

Više informacija o Marinco panelima

Back to top