Contour komponente za panele s baterijskim sklopkama

CC-1 prazni Contour modul

CC-1 prazni Contour modul

Mogu biti ugrađene slijedeće komponente:

 • 701-PM baterijska sklopka
 • 701S-PM selektor sklopka
 • Osigurač iz Bussman 184 ili 185 serije (uz CC-HDBM komponentu)
 • 710-125A VSR
 • 710-125A DS VSR
 • DVSR
CC-2 prazni Contour modul

CC-2 prazni Contour modul

Mogu biti ugrađene slijedeće komponente:

 • 701-PM baterijska sklopka
 • 701S-PM selektor sklopka
 • Osigurač iz Bussman 184 ili 185 serije (uz CC-HDBM komponentu)
 • 710-125A VSR
 • 710-125A DS VSR
 • DVSR
 • CLB serija Push-To-Reset osigurač
 • Airpax magnetski prekidač/osigurač
CC-3 prazni Contour modul

CC-3 prazni Contour modul

Mogu biti ugrađene slijedeće komponente:

 • CLB serija Push-To-Reset osigurač
 • Airpax magnetski prekidač/osigurač
 
CC-4 prazni Contour modul

CC-4 prazni Contour modul

Prazni panel koji služi da se sa stražnje strane mogu montirati sabirnice.

CC-5 prazni Contour modul

CC-5 prazni Contour modul

Mogu biti ugrađene slijedeće komponente:

 • 701-PM baterijska sklopka
 • 701S-PM selektor sklopka
 • Osigurač iz Bussman 184 ili 185 serije (uz CC-HDBM komponentu)
 • 710-125A VSR
 • 710-125A DS VSR
 • DVSR
CC-HDBM prazni Contour modul

CC-HDBM prazni Contour modul

Za montažu osigurača iz Bussman 184 ili 185 serije u okruglu rupu Contour praznih panela.

 
CC-BC zaštita za stražnju stranu Connect panela

CC-BC zaštita za stražnju stranu Connect panela

Za prekrivanje izloženih kontakata sa stražnje strane Connect panela.

CC-BLANK zaštita za prednju stranu Connect panela

CC-BLANK zaštita za prednju stranu Connect panela

Za prekrivanje prazne rupe na Contour panelima, ako se rupa ne koristi.

>CC-J komponenta za spajanje

CC-J komponenta za spajanje

Za spajanje Contour CC panela kad je potrebna dodatna čvrstoća kod spajanja 4 kuta.

 
CC-JC komponenta za spajanje

CC-JC komponenta za spajanje

Za spajanje Contour CC panela.

 

Više informacija o Marinco panelima

Back to top