Osigurači i kućišta

ATC osigurači

ATC osigurači

 • Struje prekidanja: 3A-30A
 • Maksimalni napon: 32V
Maxi osigurači

Maxi osigurači

 • Struje prekidanja: 30A-80A
 • Maksimalni napon: 32V
ANL osigurači za velike struje

ANL osigurači za velike struje

 • Struje prekidanja: 80A-500A
 • Maksimalni napon: 32V
 
Contour kućište za 6 ATC osigurača

Contour kućište za 6 ATC osigurača

 • Može sadržavati 6 ATC osigurača
 • Maksimalna struja: 30A po osigurača, 100A po kućištu
 • Maksimalni napon: 32V
 • Dolazi sa zaštitnim pokrovom te setom naljepnica
 • Contour sustav omogućava spajanje više kućišta
702-MFH kućište za Maxi osigurač

702-MFH kućište za Maxi osigurač

 • Može sadržavati 1 Maxi osigurač
 • Ekonomičan način za zaštitu punjača, invertera, male servisne baterije...
704-HDBFH kućište za Maxi osigurače

704-HDBFH kućište za Maxi osigurače

 • Može sadržavati 2 Maxi osigurača
 • Ekonomičan način za zaštitu punjača ili male servisne baterije
 
704-ANL kućište za ANL osigurač

704-ANL kućište za ANL osigurač

 • Može sadržavati 1 ANL osigurač
 • Ekonomičan način za zaštitu potrošača velikih struja
 • Countour kompatibilno kućište
705-100A Contour osigurač za velike struje

705-100A Contour osigurač za velike struje

 • Sadrži automatski termalni osigurač
 • Za zaštitu potrošača velikih struja
 • LED indikacija
 • Countour kompatibilno kućište
707 Contour modul s osiguračima

707 Contour modul s osiguračima

 • Sadrži 3 automatska osigurača
 • Osigurači: 1x50A, 2x25A
 • Za zaštitu potrošača srednjih struja
 • Countour kompatibilno kućište
 
706-2W Contour modul s osiguračima za 24h potrošače

706-2W Contour modul s osiguračima za 24h potrošače

 • Sadrži 2 Carling Push-To-Reset osigurača
 • Osigurači: 2x10A
 • Osigurači se ne mogu slučajno isključiti
 • Za zaštitu potrošača koji su stalno uključeni, bilge pumpa, radio memorija...
 • Countour kompatibilno kućište
706-4W Contour modul s osiguračima za 24h potrošače

706-4W Contour modul s osiguračima za 24h potrošače

 • Sadrži 2 Carling Push-To-Reset osigurača
 • Osigurači: 1x5A, 3x15A
 • Osigurači se ne mogu slučajno isključiti
 • Za zaštitu potrošača koji su stalno uključeni, bilge pumpa, radio memorija...
 • Countour kompatibilno kućište
 

Više informacija o Marinco osiguračima

Back to top