Digitalni nadzorni paneli

Contour Digital DC monitor

Contour Digital DC monitor

Contour Digital DC monitor nudi potpun raspon nadzora baterija i sustava punjenja. Prikazuje pune informacije na LCD ekranu, da bi se izbjegla zabuna kao kod nekih monitora koji pokazuju samo brojke na LED ekranu.

  • Mjeri napon na 3 baterijska seta
  • Mjeri struju i kapacitet za jedan baterijski set
  • Nadzor 24h bilge pumpe
  • Dolazi za LB-450-50 shuntom, 450A/50mV
Contour Digital AC monitor

Contour Digital AC monitor

Contour Digital AC monitor nudi potpun nadzor vašeg AC sustava, od europskog jednolinijskog do američkog dvolinijskog. Prikazuje pune informacije na LCD ekranu, da bi se izbjegla zabuna kao kod nekih monitora koji pokazuju samo brojke na LED ekranu.

  • Dolazi za AC-VSEN mjernim naponskim pretvaračem i sa CT-10-3 mjernim strujnim pretvaračem.
 

Više informacija o Marinco nadzornim panelima

Back to top