Analogni nadzorni paneli

80-601-0020-00 analogni DC voltmetar

80-601-0020-00 analogni DC voltmetar

 • Dvije verzije skale: 8-16V DC ili 16-32V DC
 • Uklapa se sa ostalim Contour panelima
 • Može mjeriti 3 napona
  • Izbor se vrši rotirajućom tipkom na panelu
80-601-0025-00 analogni DC ampermetar

80-601-0025-00 analogni DC ampermetar

 • Tri verzije skale: 0-50A DC, 0-100A DC ili 0-150A DC
 • Uklapa se sa ostalim Contour panelima
 • Može mjeriti struje na 3 shunta
  • Izbor se vrši rotirajućom tipkom na panelu
 • Isporučuje se s jednim shuntom u paketu
80-601-0023-00 analogni AC voltmetar

80-601-0023-00 analogni AC voltmetar

 • Dvije verzije skale: 0-150V AC ili 0-300V AC
 • Uklapa se sa ostalim Contour panelima
 • Može mjeriti 1 napon
 

Više informacija o Marinco nadzornim panelima

Back to top