Sučelja za mjerne pretvarače razine tankova

80-600-0029-01 sučelje

80-600-0029-01 sučelje

Za pretvorbu diskretnih točaka BEP kit davača (RV-TS-5M, 600-TGSK, RV-TSPK) u 0-0-5V signal kojeg koristi DCSM digitalni nadzorni panel.

600-TLM-SIF sučelje

600-TLM-SIF sučelje

Za pretvorbu 10-180Ω ili 240-33Ω signala pretvarača u 0-5V signal, kojeg podržava DCSM digitalni nadzorni panel i 600-TLM digitalni monitor.

 

Više informacija o Marinco nadzoru tankova

Back to top