Sabirnice i pokrivala

ATC sabirnica

ATC sabirnica

Negativna sabirnica koja se uklapa sa kućištem za ATC osigurače.

BB-12W-2NC 2x12 multi sabirnica

BB-12W-2NC 2x12 multi sabirnica

BB-12W-2S 1x12 sabirnica

BB-12W-2S 1x12 sabirnica

 
BB-24W-2S 1x24 sabirnica

BB-24W-2S 1x24 sabirnica

BB-4S-150A multi sabirnica 150A

BB-4S-150A multi sabirnica 1x4 150A

BB-6W-2S sabirnica 1x6

BB-6W-2S sabirnica 1x6

 
BB-6W-2NC multi sabirnica 2x6

BB-6W-2NC multi sabirnica 2x6

BBC-12WBK crno pokrivalo za 1x12 sabirnicu

BBC-12WBK crno pokrivalo za 1x12 sabirnicu

BBC-12WR crveno pokrivalo za 1x12 sabirnicu

BBC-12WR crveno pokrivalo za 1x12 sabirnicu

 
BBC-24WBK crno pokrivalo za 1x24 sabirnicu

BBC-24WBK crno pokrivalo za 1x24 sabirnicu

BBC-24WR crveno pokrivalo za 1x12 sabirnicu

BBC-24WR crveno pokrivalo za 1x24 sabirnicu

BBC-6WBK crno pokrivalo za 1x6 sabirnicu

BBC-6WBK crno pokrivalo za 1x6 sabirnicu

 
BBC-6WR crveno pokrivalo za 1x6 sabirnicu

BBC-6WR crveno pokrivalo za 1x6 sabirnicu

 

Više informacija o Marinco distribucijama

Back to top