Izolirani stupići i pokrivala

IS-6MM-2 dvostruki izolirani stupić

IS-6MM-2 dvostruki izolirani stupić 6mm

IS-6MM-1 izolirani stupić

IS-6MM-1 izolirani stupić 6mm

IS-10MM-8MM izolirani stupić

IS-10MM-8MM izolirani stupić 10mm i 8mm

 
IS-10MM-2L spojeni izolirani stupić

IS-10MM-2L spojeni izolirani stupić 10mm

IS-10MM-2 dvostruki izolirani stupić 10mm

IS-10MM-2 dvostruki izolirani stupić 10mm

IS-10MM-1 izolirani stupić

IS-10MM-1 izolirani stupić 10mm

 
IS-10MM-1R crveni izolirani stupić

IS-10MM-1R crveni izolirani stupić 10mm

ISC-6-2 dvostruko pokrivalo za 6mm stupiće

ISC-6-2 dvostruko pokrivalo za 6mm stupiće

ISC-10BK pokrivalo za 10mm stupiće

ISC-10BK pokrivalo za 10mm stupiće

 
ISC-10R pokrivalo za 10mm stupiće

ISC-10R pokrivalo za 10mm stupiće

 

Više informacija o Marinco distribucijama

Back to top