Detektori plina

600-GD detektor plina

600-GD detektor plina

 • Mikroprocesorski upravljan
 • Mogućnost spajanje dva senzora
 • Senzori mogu detektirati LPG i benzinske pare
 • Audio i vizualni alarmi
 • Mogućnost uključivanja ventilacije motornog prostora
 • Mogućnost spajanja vanjskog alarma
 • Test tipka za samo-testiranje
 • Napon napajanja: 10-32V DC
600-GDL detektor plina

600-GDL detektor plina

 • Mikroprocesorski upravljan
 • Mogućnost spajanje dva senzora
 • Senzori mogu detektirati LPG i benzinske pare
 • Audio i vizualni alarmi
 • Mogućnost automatskog gašenja elektroventila plina, Pulse signal za uključenje solenoida te Hold za nisku potrošnju
 • Mogućnost uključivanja ventilacije motornog prostora
 • Mogućnost spajanja vanjskog alarma
 • Test tipka za samo-testiranje
 • Ručno premoštenje detekcije plina
 • Napon napajanja: 10-15V DC
600-GDRV detektor plina

600-GDRV detektor plina

 • Mikroprocesorski upravljan
 • Senzor je integriran u sami panel
 • Senzor može detektirati LPG i benzinske pare
 • Namijenjen za ugradnju u najnižu točku vozila
 • Audio i vizualni alarmi
 • Test tipka za samo-testiranje
 • Napon napajanja: 10-32V DC
 
FD-2 detektor plina

FD-2 detektor plina

 • Mikroprocesorski upravljan
 • Dolazi uz jedan senzor (5m kabela)
 • Senzor može detektirati LPG i benzinske pare
 • Namijenjen za ekonomične instalaciju u kokpitu vozila
 • Audio i vizualni alarmi
 • Test tipka za samo-testiranje
BL-SL-L senzor plina

BL-SL-L senzor plina

Senzor plina dolazi s 5m kabela. Može se instalirani na 600-GD, 600-GDL, 600GDRV i FD-2 detektore plina.

600-LPG ručni prekidač za isključenje plina

600-LPG ručni prekidač za isključenje plina

600-LPG je samostalni prekidač za isključenje plina bez mogućnost detekcije plina.

 
SA296COMP-12V elektroventil

SA296COMP-12V elektroventil

SA296 je pogodan za države u kojima VR2.2 nije odobren. CE odobreni SA296 može instalirati ovlašteni instalater plinskih instalacija, koristeći odobrene komponente u sklopu tog tržišta.

 

Više informacija o Marinco detektorima plina

Back to top