DC paneli sa analognim instrumentima

900-AM panel

900-AM panel

 • 4 osigurača/prekidača
 • Analogni voltmetar s mogućnošću mjerenja i prikaza 3 napona
  • Izbor prikaza napona se vrši rotirajućom sklopkom
 • Prahom presvučeni (powder coated) aluminij
 • Airpax osigurač
 • Contour dizajn
 • Zeleno pozadinsko osvjetljenje natpisa
 • Crvena LED prikazuje uključenje
 • Sukladno ABYC standardu
 • Zamjenjive oznake prekidača/osigurača
902-AM panel

902-AM panel

 • 12 osigurača/prekidača
 • Analogni voltmetar s mogućnošću mjerenja i prikaza 3 napona
  • Izbor prikaza napona se vrši rotirajućom sklopkom
 • Prahom presvučeni (powder coated) aluminij
 • Airpax osigurač
 • Contour dizajn
 • Zeleno pozadinsko osvjetljenje natpisa
 • Crvena LED prikazuje uključenje
 • Sukladno ABYC standardu
 • Zamjenjive oznake prekidača/osigurača
904-AM panel

904-AM panel

 • 16 osigurača/prekidača
 • Analogni voltmetar s mogućnošću mjerenja i prikaza 3 napona
  • Izbor prikaza napona se vrši rotirajućom sklopkom
 • Analogni ampermetar s mogućnošću mjerenja i prikaza 3 struje
  • Mjerenje struje se vrši putem shunta
  • Izbor prikaza struje se vrši rotirajućom sklopkom
 • Prahom presvučeni (powder coated) aluminij
 • Airpax osigurač
 • Contour dizajn
 • Zeleno pozadinsko osvjetljenje natpisa
 • Crvena LED prikazuje uključenje
 • Sukladno ABYC standardu
 • Zamjenjive oznake prekidača/osigurača
 
905-AM panel

905-AM panel

 • 24 osigurača/prekidača
 • Analogni voltmetar s mogućnošću mjerenja i prikaza 3 napona
  • Izbor prikaza napona se vrši rotirajućom sklopkom
 • Analogni ampermetar s mogućnošću mjerenja i prikaza 3 struje
  • Mjerenje struje se vrši putem shunta
  • Izbor prikaza struje se vrši rotirajućom sklopkom
 • Prahom presvučeni (powder coated) aluminij
 • Airpax osigurač
 • Contour dizajn
 • Zeleno pozadinsko osvjetljenje natpisa
 • Crvena LED prikazuje uključenje
 • Sukladno ABYC standardu
 • Zamjenjive oznake prekidača/osigurača
906-AM panel

906-AM panel

 • 32 osigurača/prekidača
 • Analogni voltmetar s mogućnošću mjerenja i prikaza 3 napona
  • Izbor prikaza napona se vrši rotirajućom sklopkom
 • Analogni ampermetar s mogućnošću mjerenja i prikaza 3 struje
  • Mjerenje struje se vrši putem shunta
  • Izbor prikaza struje se vrši rotirajućom sklopkom
 • Prahom presvučeni (powder coated) aluminij
 • Airpax osigurač
 • Contour dizajn
 • Zeleno pozadinsko osvjetljenje natpisa
 • Crvena LED prikazuje uključenje
 • Sukladno ABYC standardu
 • Zamjenjive oznake prekidača/osigurača
906V-AM panel

906-AM panel

 • 32 osigurača/prekidača
 • Analogni voltmetar s mogućnošću mjerenja i prikaza 3 napona
  • Izbor prikaza napona se vrši rotirajućom sklopkom
 • Analogni ampermetar s mogućnošću mjerenja i prikaza 3 struje
  • Mjerenje struje se vrši putem shunta
  • Izbor prikaza struje se vrši rotirajućom sklopkom
 • Prahom presvučeni (powder coated) aluminij
 • Airpax osigurač
 • Contour dizajn
 • Zeleno pozadinsko osvjetljenje natpisa
 • Crvena LED prikazuje uključenje
 • Sukladno ABYC standardu
 • Zamjenjive oznake prekidača/osigurača
 
907-AM panel

907-AM panel

 • 48 osigurača/prekidača
 • Analogni voltmetar s mogućnošću mjerenja i prikaza 3 napona
  • Izbor prikaza napona se vrši rotirajućom sklopkom
 • Analogni ampermetar s mogućnošću mjerenja i prikaza 3 struje
  • Mjerenje struje se vrši putem shunta
  • Izbor prikaza struje se vrši rotirajućom sklopkom
 • Prahom presvučeni (powder coated) aluminij
 • Airpax osigurač
 • Contour dizajn
 • Zeleno pozadinsko osvjetljenje natpisa
 • Crvena LED prikazuje uključenje
 • Sukladno ABYC standardu
 • Zamjenjive oznake prekidača/osigurača
 

Više informacija o Marinco panelima

Back to top