Ručni clusteri

715-H

715-H

 • Jedan alternator, dvije baterije
 • Dva alternatora, dvije baterije
 • Dedicirana sklopka za paralelno spajanje
714-140A-DVSR

714-140A-DVSR

 • Jedan alternator, dvije baterije (jedna startna, druga za backup)
 • Selektor sklopka i DVSR
715-S

715-S

 • Dva alternatora, dvije baterije
 • Svaka baterija se puni sa svojim alternatorom
 • Za servis se pomoću selektor sklopke bira jedna od dvije baterije
 

716-SQ-140A-DVSR

716-SQ-140A-DVSR

 • Jedan alternator, dvije baterije
 • DVSR za punjenje obje baterije
 • Dedicirana sklopka za paralelno spajanje
716-V-140A-DVSR

716-V-140A-DVSR

 • Jedan alternator, dvije baterije
 • DVSR za punjenje obje baterije
 • Dedicirana sklopka za paralelno spajanje
716-H-140A-DVSR

716-H-140A-DVSR

 • Jedan alternator, dvije baterije
 • DVSR za punjenje obje baterije
 • Dedicirana sklopka za paralelno spajanje
 

717-140A-DVSR

717-140A-DVSR

 • Dva alternatora, tri baterije (dvije motorne i servisna)
 • 2 DVSRa za punjenje sve tri baterije
 • Dedicirana sklopka za paralelno spajanje motornih baterija
718-140A-DVSR

718-140A-DVSR

 • Dva alternatora, tri baterije (dvije motorne i servisna)
 • DVSR za punjenje lijeve motorne i servisne baterije
 • Desna motorna baterija se puni direktno
 • Dedicirana sklopka za paralelno spajanje motornih baterija
719-140A-DVSR

719-140A-DVSR

 • Tri alternatora, četiri baterije (tri motorne i servisna)
 • 3 DVSRa za punjenje sve četiri baterije
 • Dedicirane sklopke za paralelno spajanje motornih baterija
 

Više informacija o BEP ručnim clusterima

Back to top