Motorizirani clusteri

80-716-0014-00

80-716-0014-00

 • Jedan alternator, dvije baterije
 • Daljinsko upravljanje sklopkama
 • Sklopka za paralelno spajanje ima dvostruku funkciju:
  • VSR relej za punjenje baterije
  • Daljinsko paralelno spajanje baterija u slučaju nužde
 • Uvučena ili površinska montaža
80-716-0015-00

80-716-0015-00

 • Dva alternatora, tri baterije
 • Daljinsko upravljanje sklopkama
 • Sklopke za paralelno spajanje imaju dvostruku funkciju:
  • VSR releji za punjenje baterija
  • Daljinsko paralelno spajanje baterija u slučaju nužde
 • Uvučena ili površinska montaža
80-716-0016-00

80-716-0016-00

 • Tri alternatora, četiri baterije
 • Daljinsko upravljanje sklopkama
 • Sklopke za paralelno spajanje imaju dvostruku funkciju:
  • VSR releji za punjenje baterija
  • Daljinsko paralelno spajanje baterija u slučaju nužde
 • Uvučena ili površinska montaža
 

 

80-700-0047-00

80-700-0047-00

 • Jedan alternator, dvije baterije
 • Daljinsko upravljanje sklopkama
 • Sklopka za paralelno spajanje ima dvostruku funkciju:
  • VSR relej za punjenje baterije
  • Daljinsko paralelno spajanje baterija u slučaju nužde
 • Panel montaža
80-700-0048-00

80-700-0048-00

 • Dva alternatora, tri baterije
 • Daljinsko upravljanje sklopkama
 • Sklopke za paralelno spajanje imaju dvostruku funkciju:
  • VSR releji za punjenje baterija
  • Daljinsko paralelno spajanje baterija u slučaju nužde
 • Panel montaža
80-700-0053-00

80-700-0053-00

 • Tri alternatora, četiri baterije
 • Daljinsko upravljanje sklopkama
 • Sklopke za paralelno spajanje imaju dvostruku funkciju:
  • VSR releji za punjenje baterija
  • Daljinsko paralelno spajanje baterija u slučaju nužde
 • Panel montaža
 

 

80-700-0051-00 Battery control center

80-700-0051-00 Battery control center

Za upravljanje više motoriziranoh skopki s jednog mjesta i s jednim ključem. Contour kompatibilan.

80-724-0007-00 tipkalo za uključenje paralelne funkcije

80-724-0007-00 tipkalo za uključenje paralelne funkcije

Tipkalo za 10-minutno uključenje 701-MDVS, 80-701-0018-00, 720-MDVS/MDVSO i 720-MDO-EP paralelnih sklopki. Ima i LED-icu za prikaz statusa sklopke. Contour kompatibilan.

 

Više informacija o Marinco motoriziranim clusterima

Back to top