Dodaci za baterijske sklopke

80-724-0006-00 ključ za daljinsko upravljanje

80-724-0006-00 ključ za daljinsko upravljanje

Za daljinsko upravljanje 701-MD i 720-MDO motoriziranim sklopkama. Contour kompatibilan.

80-700-0051-00 Battery control center

80-700-0051-00 Battery control center

Za upravljanje više motoriziranoh skopki s jednog mjesta i s jednim ključem. Contour kompatibilan.

80-724-0007-00 tipkalo za uključenje paralelne funkcije

80-724-0007-00 tipkalo za uključenje paralelne funkcije

Tipkalo za 10-minutno uključenje 701-MDVS, 80-701-0018-00, 720-MDVS/MDVSO i 720-MDO-EP paralelnih sklopki. Ima i LED-icu za prikaz statusa sklopke. Contour kompatibilan.

 
Wireless Remote Control System

Wireless Remote Control System

  • Upravljanje s 4 odvojena strujna kruga do 5A
  • Pulsni i latching rad
  • Moguće upravljanje BEP motoriziranim sklopkama
  • Moguća integracija u CZone
BSPL ploča za montažu sklopki

BSPL ploča za montažu sklopki

Za montažu na panele deblje od 10mmm. Panel se može dobiti u verziji za 1, 2 ili 3 sklopke.

BSP ploča za montažu sklopki

BSP ploča za montažu sklopki

Za montažu na panele deblje od 10mmm. Panel se može dobiti u verziji za 1 ili 3 sklopke.

 

Set oznaka 715

Set oznaka 715

Zamjenjive oznake za sklopke od 701 do 720

Set oznaka 713

Set oznaka 713

Zamjenjive oznake za sklopke od 701 do 720

 

Više informacija o Marinco dodacima za sklopke

Back to top