AC paneli sa analognim instrumentima

900-ACM2-AM panel

900-ACM2-AM panel

 • Analogni voltmetar
 • Isporučuje se s mjernim pretvaračem
 • 230V ili 110V
 • Glavni osigurač: 1x 2-polni
 • Ostali osigurači: 2x 1-polni
 • Indikacija obrnutog polariteta
 • Zamjenjive oznake prekidača/osigurača
900-ACM6V-AM panel

900-ACM6V-AM panel

 • Analogni voltmetar
 • Isporučuje se s mjernim pretvaračem
 • 230V ili 110V
 • Glavni osigurač: 1x 2-polni
 • Ostali osigurači: 6x 1-polni
 • Indikacija obrnutog polariteta
 • Zamjenjive oznake prekidača/osigurača
900-AC2H-AM selektor panel

900-AC2H-AM selektor panel

 • Analogni voltmetar
 • Isporučuje se s mjernim pretvaračem
 • 230V ili 110V
 • Selektor osigurač: 2x 2-polni
 • Ostali osigurači: 8x 1-polni
 • Indikacija obrnutog polariteta
 • Isključivost AC izvora
 • Zamjenjive oznake prekidača/osigurača
 

Više informacija o Marinco panelima

Back to top