AC paneli s digitalnim instrumentima

900-AC2V-ACSM selektor panel

900-AC2V-ACSM selektor panel

 • Digitalni ACSM instrument
  • 2.8" QVGA ekran u boji
  • Tri ulaza za tri izvora napajanja
  • Dva ulaza mogu mjeriti AC napon, struju, frekvenciju i snagu (True RMS)
  • Treć ulazi može mjeriti napon i frekvenciju
  • Dolazi sa strujnim i naponskim pretvaračima
 • 230V ili 110V
 • Selektor osigurač: 2x 2-polni
 • Ostali osigurači: 8x 1-polni
 • Indikacija obrnutog polariteta
 • Isključivost AC izvora
 • Zamjenjive oznake prekidača/osigurača
900-AC3-ACSM selektor panel

900-AC3-ACSM selektor panel

 • Digitalni ACSM instrument
  • 2.8" QVGA ekran u boji
  • Tri ulaza za tri izvora napajanja
  • Dva ulaza mogu mjeriti AC napon, struju, frekvenciju i snagu (True RMS)
  • Treći ulaz može mjeriti napon i frekvenciju
  • Dolazi sa strujnim i naponskim pretvaračima
 • 230V ili 110V
 • Selektor osigurač: 2x 2-polni
 • Ostali osigurači: 12x 1-polni
 • Indikacija obrnutog polariteta
 • Isključivost AC izvora
 • Zamjenjive oznake prekidača/osigurača
900-AC4-ACSM selektor panel

900-AC4-ACSM selektor panel

 • Digitalni ACSM instrument
  • 2.8" QVGA ekran u boji
  • Tri ulaza za tri izvora napajanja
  • Dva ulaza mogu mjeriti AC napon, struju, frekvenciju i snagu (True RMS)
  • Treći ulaz može mjeriti napon i frekvenciju
  • Dolazi sa strujnim i naponskim pretvaračima
 • 230V ili 110V
 • Selektor osigurač: 2x 2-polni
 • Ostali osigurači: 16x 1-polni
 • Indikacija obrnutog polariteta
 • Isključivost AC izvora
 • Zamjenjive oznake prekidača/osigurača
 

Više informacija o Marinco panelima

Back to top